"Nieznane perły muzyki polskiej" - zapraszamy na koncert on-line

"Nieznane perły muzyki polskiej" twórczość Jana Sztwiertni - to kolejny koncert on-line przygotowany przez Bielskie Towarzystwo Muzyczne oraz Bielskie Centrum Kultury.

Wykonawcy: Joanna Korpiela-Jatkowska  - śpiew, Adam Wagner - skrzypce, Urszula Mizia - wiolonczela, Agata Adamczyk - fortepian,

mk